Privacy- &
cookiebeleid

Privacy Statement Hair Clinic Wolf 

Hair Clinic Wolf, gevestigd te Kaatsheuvel (5171 SL) aan de Modelleur 27, is als bemiddelaar verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  Hair Clinic Wolf hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van haar klanten. Wij verwerken niet meer gegevens dan nodig voor een goede dienstverlening. Personen die namens Hair Clinic Wolf toegang hebben tot persoonsgegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Hair Clinic Wolf verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken:

  • NAW-gegevens, telefoonnummers, emailadressen, geboortedatum en overige gegevens die u actief aan ons verstrekt in het kader van onze dienstverlening.
  • Bijzondere gegevens die noodzakelijk zijn in het kader van een zorgvuldige medische behandeling. Dit zijn: gegevens over uw gezondheid, resultaten van onderzoeken, diagnose, behandelplannen en foto’s van de voortgang.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hair Clinic Wolf verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst (uitbrengen offerte, correspondentie, dienstverlening, bemiddeling met buitenlandse kliniek). Dit doen wij na uw toestemming, en op basis van een overeenkomst.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hair Clinic Wolf neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hair Clinic Wolf) tussen zit.

Hoe lang wij persoongegevens bewaren

Hair Clinic Wolf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hair Clinic Wolf bewaart persoonsgegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst en, in principe, tot 2 jaar na afloop van de dienstverlening. U kunt te allen tijde verzoeken om vernietiging van uw persoonsgegevens uit onze bestanden. Een verzoek daartoe richt u tot: info@hairclinicwolf.nl.

De medische behandelaar kan conform toepasselijke wetgeving verplicht zijn om uw (medische) gegevens langer te bewaren.

Delen van persoongegevens met derden 

Hair Clinic Wolf verstrekt persoonsgegevens aan derden uitsluitend en voor zover dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De zorgverleners en medewerkers die direct bij de behandeling betrokken zijn hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht en zullen uw gegevens niet met anderen delen tenzij daar een wettelijke of medische noodzaak voor is.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hair Clinic Wolf gebruikt cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Gegevens inzien, aanpasse of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hair Clinic Wolf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hairclinicwolf nl.

Hoe wij persoongegevens beveiligen 

Hair Clinic Wolf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@hairclinicwolf.nl.

Contactgegevens: 

Website:          www.hairclinicwolf.nl

Adres:              Modelleur 27, 5171 SL Kaatsheuvel

Tel:                  0416-685808

E-mail:            info@hairclinicwolf.nl

Vragen over ons privacy beleid kunt u richten aan info@hairclinicwolf.nl.

Heeft u een onverhoopt een klacht over onze dienstverlening? Richt u zich dan tot info@hairclinicwolf.nl

Februari 2024

 

× Hoe kan ik je helpen?